Relations- och singelcoacher

Vad är coaching?

Coacher ger hjälp och stöd åt både individer och grupper som vill uppnå olika mål eller genomföra förändringar på olika plan. Coaching används inom olika områden, till exempel idrott, ledarskap och personlig utveckling.

Hur går det till?

Coachen ska uppmuntra, utmana och ställa frågor som hjälpen individen eller gruppen att nå dit de vill. I coachens roll ingår även att lyssna så att den coachade känner sig bekräftad och tagen på allvar.

Hur länge coachas man?

Hur ofta man har coachsamtal varierar - varje klient är unik och upplägget skräddarsys för att få maximal effekt. Vanligt är ett intervall om ca 2-3 veckor så klienten kan börja prova nya beteenden på hemmaplan mellan gångerna. Telefoncoaching sker också emellanåt.

Fungerar det?

Många lyckas genomföra förändringar med hjälp av coacher. Tänk på att det är viktigt att din personkemi stämmer med coachens. Om det inte känns bra ska du söka upp någon annan.

Vi rekommenderar