KBT terapeuter

Vad är KBT (Kognitiv beteendeterapi)?

KBT är en psykoterapeutisk behandlingsmetod som går ut på att förändra tankar, känslor och handlingsmönster som bidrar till att man mår psykiskt dåligt. KBT - terapeuter använder sig av olika tekniker för att hjälpa sina klienter att få syn på destruktiva tankemönster, till exempel negativa automatiska tankar i stil med "jag klarar inte av någonting".

Hur går det till?

Vanligtvis träffar man terapeuten 5 till 20 gånger och arbetar med ett eller flera avgränsade problem. Man följer ofta en på förhand bestämd arbetsplan och varje session omfattar mellan 45 minuter och en timme. Syftet är att främja ett strukturerat sätt att tänka och resonera kring problem.

Fungerar det?

Forskning visar att KBT har god effekt vid många typer av psykiska problem. Några exempel är ångestproblem, depression, alkoholproblem, olika typer av ätstörningar, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och vissa typer av personlighetsstörningar