Dietister

Vad är en dietist?

Dietist är en skyddad yrkestitel. Legitimation utfärdas av socialstyrelsen till den som genomgått en treårig dietistutbildning.

Vad gör en dietist?

Dietister jobbar med att behandla och förebygga sjukdomar som har en koppling till det man äter. De gör även närings- och kaloriberäkningar och lite förenklat kan man säga att de är specialister på vem som skall äta vad och hur mycket.

Fungerar det?

Många dietister arbetar inom sjukvården där de ger kostråd och ordinerar olika sorters mat utifrån individens sjukdomstillstånd och behov. Andra arbetar som konsulter och hjälper till exempel människor som vill gå ner i vikt.