Mindfulnessinstruktörer

Vad är mindfulness?

Mindfulness är inspirerad av buddhistisk meditation och livsfilosofi. Ordet mindfulness översätts ofta medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande innebär att man försöker vara här och nu istället för att tänka på det som varit eller oroa sig för framtiden. Den som är närvarande i nuet uppfattar saker och ting mer som de är. Det gör det lättare att fatta kloka beslut, göra nya val och ta nya steg i livet. Träning i att vara här och nu leder så småningom till en känsla av inre harmoni.

Fungerar det?

Studier visar att mindfulness bland annat kan minska stress och oro, förbättra sömnen och ge ökad livskvalitet. Mindfulnessträning används numera som en kompletterande behandling inom sjukvården.

Vi rekommenderar