Parterapeuter

Vad är parterapi?

En parterapeut arbetar med par som behöver hjälp att lösa olika problem i relationen. Det kan till exempel handla om otillfredsställda förväntningar, svartsjuka eller att man upplever att den andre inte förstår vad man säger.

Hur går det till?

Man berättar om sina problem för parterapeuten som är neutral och inte tar ställning för någon. Syftet är båda parter ska förstå sig själva bättre och se hur de bidrar till de problem som uppstår. Målet är att komma närmare varandra och utveckla relationen.

Vi rekommenderar