Eva Sanner

Eva Sanner är psykosyntesterapeut utbildad vid Psykosyntesakademin, Stockholm, med inriktning på både parterapi och enskild terapi. Eva har omkring tjugo års erfarenhet.

 

I parterapin fokuserar vi på vad var och en upplever som problem i förhållandet och undersöker hur dessa känslor har samband med barndomsupplevelser och erfarenheter av de första relationerna i livet. Vi använder oss av Karpmans dramatriangel för att se vilka roller paret oftast tar gentemot varandra och hur denna rollfördelning kan behöva förändras för att dynamiken ska bli större och relationen mer levande. Beteendeförändringar är en viktig del av arbetet för att påverka vilken riktning relationen tar. Det handlar inte om vem som har rätt eller fel, utan vad var och en kan göra för att förenkla det gemensamma livet och uppleva förhållandet som mer positivt.

 

Ibland kan det räcka med en eller ett par sessioner, ibland krävs en längre process av utforskande och/eller försoning, allt beroende på vilken situation paret befinner sig i när vi börjar terapin.

 

I vissa fall kan det vara svårt att avgöra om det är en parterapi eller en enskild terapi som behövs. Välkomna att ringa eller maila för mer information och förslag på upplägg.


Fakta

Diplomerad psykosyntesterapeut vid PSA
Medlem av och ansvarsförsäkrad genom Psykosyntesföreningen
Ledamot av styrelsen för Stiftelsen Psykosyntesakademin
Grundutbildad i indisk ayurveda


Kurser

Se www.evasanner.se/kalendarium för datum, priser och anmälan.

Levande Kärlek – en kurs för par
Kärlek & Vilja – Psykosyntes i parterapi
Couples Coaching Training CCT (kommer 2013)

Eva Sanner

0709-39 70 63
info@evasanner.se
www.evasanner.se

Adress Stockholm
Kulturmakaren, Eva Sanner, Terapi & Coaching,

Rimbogatan 8,
113 83 STOCKHOLM

Adress Göteborg
PsykosyntesInstitutet, Teknologgatan 3


Eva Sanners författarskap

Mitt författarskap har växt fram utifrån mitt arbete som författare och skribent inom området hälsa och alternativmedicin, personlig utveckling och psykologi.

 

Böcker Eva har skrivit:

Sand i skorna

Kärlek - en handbok

Fritt fall - om en nödlandning och början på en ny resa

Kåt, glad och tacksam – attityden till sex och kärlek som förändrar ditt liv

Ayurveda för kropp och själ, tillsammans med Peter Ljungsberg

Massage för barn och ungdomar

En man som berör

Boken Kåt, glad och tacksam går att köpa på www.pistill.se