Barnmorskor

Vad är en barnmorska?

En barnmorska är en sjuksköterska med specialistutbildning i kvinnans och barnets hälsa under graviditet, förlossning och den närmaste tiden efter barnets födelse.

Vad gör en barnmorska?

Barnmorskor arbetar vanligen inom mödrahälsovården som vänder sig till gravida kvinnor. De ger även råd om preventivmedel, tar cellprov och utför även provtagningar och informerar om könssjukdomar. All rådgivning och alla prover är gratis och alla barnmorskor har tystnadsplikt.