Psykoterapeuter

Vad är psykoterapi?

Psykoterapi är en samtalsbehandling. Man träffar regelbundet en legitimerad psykoterapeut och tillsammans arbetar man med det som är problematiskt och smärtsamt. Man kan till exempel vara deprimerad, nedstämd eller plågas av ångest. Eller befinna sig i en livskris som utlösts av en skilsmässa eller ett dödsfall. Relationsproblem i familjen eller på arbetet är också vanliga orsaker till att man söker terapi.


Hur går det till?

Man kommer överrens med sin psykoterapeut om tid, kostnad, hur ofta och hur länge behandlingen skall pågå. Oftast ses man en gång i veckan. Terapin kan pågå allt från ett tiotal gånger till flera år. Den kan vara tidsbestämd från början eller fortsätta tills båda kommer överrens om att avsluta.


Fungerar det?

När det uppstår ett förtroendefullt samarbete mellan psykoterapeuten och klienten försöker man tillsammans hitta orsaker till problemen. Klienten bidrar med sin berättelse och terapeuten med sitt yrkeskunnande, sin erfarenhet och sina känsloreaktioner. I den dynamiken kan nya känslor och reaktioner uppstå och bidra till att man får en djupare förståelse för sig själv och andra.

Vi rekommenderar