Homopater

Vad är homopati?

Inom homeopatin förklaras sjukdom med att kroppens självläkande förmåga är nedsatt. Det kan bero på gener eller påfrestningar av olika slag, till exempel fysisk eller psykisk stress. Varje individ är unik och reagerar med individuella symtom vilket innebär att två personer med samma diagnos vanligen inte får samma behandling. Homeopater utgår även från att det ämne som orsakar ett symptom också kan bota det, en princip som kallas för "lika botar lika".

Hur går det till?

Homeopaten ställer en rad frågor för att försöka ringa in orsaken till sjukdomen eller hälsoproblemet. Ofta ordineras homeopatiska läkemedel som utvinns från djur-, växt- eller mineralriket. De är utspädda i flera omgångar, vilket sägs öka deras förmåga att stimulera kroppens självläkande förmåga.

Hur länge går man?

Antalet återbesök kan variera, ibland räcker det med ett, men ofta behöver man flera.