Familjeterapeuter

Vad är familjeterapi?

En familjeterapeut är specialiserad på att arbeta med hela eller delar av familjen för att lösa problem eller ge stöd i kriser och svåra livssituationer. Det kan till exempel handla om våld i familjen eller att man inte klarar av att prata med varandra på ett bra sätt som till exempel när föräldrar och tonårsbarn inte förstår varandra. Eller att föräldrarna är djupt oeniga om hur barnen ska uppfostras.

Varför behandlas hela familjen?

Familjeterapeuten utgår från att problemet lika gärna kan bero på individens omgivning som på individen själv. Exempelvis kan en utagerande tonårings beteende bero på föräldrarnas olösta konflikter. I så fall hjälper det inte att enbart behandla den utagerande tonåringen.

Hur länge behöver man gå?

Familjeterapi kan bestå av mellan fem och femton samtal under ett års tid, i vissa fall längre. Ett samtal varar mellan 45 och 90 minuter och ibland får man hemuppgifter mellan samtalen.

Vi rekommenderar