Det här är 2,6 miljonerklubben

2,6 miljonerklubben är den yngre systerklubben till 1,6 miljonerklubben och den växer fram med stormsteg i arbetet för att förbättra förutsättningarna för kvinnors hälsa. Klubbens främsta syfte är att genom vår vetenskapsgrupp sprida objektiv information om kvinnors hälsa och livskvalitet. 2,6 miljonerklubbens vänder sig till alla kvinnor upp till 45 år. Gruppen kvinnor mellan 25-45 år, är i Sverige ca 1,1 miljon stor, och vi vet att dessa kvinnor har det tufft.

 

2,6 miljonerklubben vill:

  • sprida objektiv information om yngre kvinnors hälsofrågor
  • verka för bättre kunskap om stress och depressioner
  • verka för ett holistiskt seende när det gäller kvinnohälsofrågor, kropp, själ hör samman

Vi vill också

  • skapa opinion kring yngre kvinnors hälsofrågor och deras situation i samhället om hälsofrågor
  • utöva press på politiker och den offentliga sektorn till att ge mera resurser till forskningen om yngre kvinnors livssituation och stressrelaterade ohälsa
  • påverka beslutsfattare inom den offentliga sektorn till att ge mera resurser till forskningen om yngre kvinnors livssituation och stressrelaterade ohälsa
  • öka livskunskapen, både hos yngre och äldre kvinnor genom att förstärka kontakten mellan generationerna.
Läs mer på