Yrkescoacher

Vad är coaching?

Coacher ger hjälp och stöd åt både individer och grupper som vill uppnå olika mål eller genomföra förändringar på olika plan. Coaching används inom olika områden, till exempel idrott, ledarskap och personlig utveckling.

Hur går det till?

Coachen ska uppmuntra, utmana och ställa frågor som hjälpen individen eller gruppen att nå dit de vill. I coachens roll ingår även att lyssna så att den coachade känner sig bekräftad och tagen på allvar.

Hur länge coachas man?

De flesta får coachning i minst tre månader, den tiden krävs för att man ska börja förverkliga sina planer. Vanligen har man två-fyra förbokade telefonsamtal, eller personliga möten, i månaden.

Fungerar det?

Många lyckas genomföra förändringar med hjälp av coacher. Tänk på att det är viktigt att din personkemi stämmer med coachens. Om det inte känns bra ska du söka upp någon annan.

Vi rekommenderar