Relationell KBT

Relationell KBT arbetar med individualterapier, relationsterapi, krissamtal, stresshantering, coahing, sexualterapi och utbildning inom området psykisk, sexuell hälsa och relationer. Jag som driver företaget heter Malin Drevstam.


Malin Drevstam

Jag driver företaget Relationell KBT där ett av mina fokus ligger på att förbättra den sexuella hälsan. Jag arbetar som individ-, par- och sexualterapeut. Min bakgrund är socionomexamen med påbyggnadskurser inom sexologi, andrologi (läran om mannens könsorgan och sexualitet) samt religionspsykologi. Min grundutbildning i psykoterapi vilar på Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och Relationell terapi med fokus på relationer och affekter. Med detta menas att jag strävar efter att tillsammans med min klient kartlägga och förstå nuvarande och eventuellt tidigare relationer genom att titta på bland annat anknytningsmönster och känslor, tankar och beteenden kopplat till detta. Utöver mitt klientarbete har jag skrivit en bok utgiven av Gothia förlag i oktober 2010 - "Tidig utlösning- orsaker, konsekvenser och behandling". (Se mig berätta om min bok här.)

 

Jag har länge arbetat som kurator med samtalterapi för sexuella problem på Sex- och samlevnadsmottagningen, SESAM, på Danderyds sjukhus.

 

Jag är medlem i Svenska Föreningen för Kognitiva och Beteendeinriktade Terapier(www.sfkbt.se), Svenska föreningen för relationell psykoterapi (www.sfrp.se) och Svensk Förening för Sexologi (www.sfs.se).

Relationell KBT
Malin Drevstam
Mottagning
Grev Turegatan 10, Stockholm


Telefon: 0701 56 76 11
malin.drevstam@
relationellkbt.se


Du finner även Malin under 

Specialister: Coach (par), Sexolog, Parterapeut, Terapeut (KBT), Terapeut (ACT), Terapeut (psyko)

Individ- och parteratpi

Du är välkommen ensam eller tillsammans med en partner. Det är oftast mycket värdefullt att komma båda två om man vill arbeta på att förbättra relationen. Det blir lättare att identifiera var kommunikationen mellan er behöver förbättras och hitta sätt som gör detta möjligt.

 

Vill du komma i egenterapi går det förstås lika bra. Ibland behöver man förstå sig själv bättre för att kunna identifiera vilka områden som man kan förändra för att må bättre. Jag har specialkunskap inom området sexuella problem.

 

I samtalen läggs fokus på:

 

Relationer och anknytningsmönster

Strävar du efter en relation eller har du problem i en befintlig relation? Kanske vill du eller har du just lämnat en relation? För att bättre förstå din situation är det bland annat viktigt att ringa in dina önskningar och tidigare erfarenheter av relationer. För att underlätta detta undersöker vi ditt anknytningsmönster vilket kan ge mycket information om vilka ibland omedvetna förväntningar du har på en relation och hur dessa kan påverka ditt val av partner. Jag lägger mycket fokus på att du känner dig trygg och bekväm i samtalen eftersom forskning visar att en bra relation till terapeuten i de flesta fall är avgörande för hur bra terapin blir.

 

Affekter

Ny forskning visar vilken betydelse affekter har för vårt sätt att uppfatta situationer och hantera dem. Affekter är, enkelt uttryckt, en annan benämning på de mest grundläggande känslor som alla människor har. Vi undersöker vilka affekter som hjälper eller blir problematiska för just dig.

 

Kartläggning av situationer och ACT (Acceptance Commitment Therapy)

Ett grundläggande tänk inom kognitiv beteendeterapi (KBT) är att titta på en för personen specifik situation och kartlägga vilka tankar och känslor denna situation väcker och sedan identifiera hur detta uttrycks i kroppen och beteendet. På detta sätt kan vi hitta de mönster som inte fungerat hittills och leta efter förändringsmöjligheter. Vi går igenom olika sätt att resonera och förhålla sig utmanande stiuationer med hjälp av Acceptance och Commitment Therapy( ACT). Vi kan även titta på vilka värden i livet som är viktiga för dig/ er och på hur ni kan sträva efter att möta varandra i relationen utan att ge avkall på dessa värden.


Krissamtal eller coaching

Krissamtal

Alla människor hamnar någon gång i livet i kris. En kris innebär att man hamnar i situationer där ens tidigare sätt att hantera sitt liv inte längre fungerar. Förutsättningar och omständigheter kan ha förändrats utan att du själv styrt händelseförloppet. Är man mitt uppe i krisen kan det vara svårt att tänka klart. Jag hjälper dig att sortera för att lättare kunna förstå och ta beslut som leder framåt mot något bättre.

 

Coaching och ledarskap

Jag träffar ofta människor som känner att de "står och stampar" i livet. Som känner att de har en större potential än de har hittat och visat fram tills nu. Det kan gälla yrkesmässiga mål och värderingar men även i andra områden som till exempel din kreativitet. Kanske finns det förväntningar från chefer eller personal som du inte riktigt vet hur du ska möta. I coachingsamtal arbetar vi mer strukturerat på att identifiera vilka värderingar du tycker är viktiga och vill leva och arbeta efter. Sedan går vi igenom ditt liv för att se hur du redan lever efter dem. Vi gör övningar och samtalar om sätt på vilka du kan styra dig själv i riktning mot ännu mer rikt och meningsfullt liv. Det kan bli en spännande resa i personlig utveckling.


Sexualterapi

Jag arbetar som sexualterapeut, eller sexterapeut, med att hjälpa personer med sexuella problem att hantera sin situation och behandla sina bekymmer. Problem i relationen som uppstår pga sexuella svårigheter är också ett vanligt tema. Jag använder samtalet som redskap och väljer behandlingsmetod efter problematik.

 

Då jag flyttar till ny fin lokal efter sommaren har jag möjlighet att ta emot nya klienter och har därför ett paketerbjudande som gäller vid bokning hösten 2012:

 

PAKETERBJUDANDE - PARTERAPI! 

Exempel på sexuella problem som jag arbetar med är:

 

  • För tidig utlösningErektionssvikt ( impotens)
  • Bristande lust
  • Orgasmsvårigheter
  • Andra sexuella problem som otrohet, tillit, smärta m.m.

Områden jag har god erfarenhet av är för tidig utlösning ( premature ejaculation, PE), erektionssvikt ( erektil dysfunktion, ED) eller impotens, bristande sexlust, orgasmsvårigheter eller utebliven orgasm, otrohet, sexmissbruk, porrmissbruk