Gynekologer

Vad är gynekologi?

En gynekolog är en läkare som är specialiserad på sjukdomar som rör kvinnans underliv, graviditeter och förlossningar. Gynekologer behandlar även utslag, klåda, sveda eller om det gör ont på något annat sätt i underlivet, till exempel när man har sex.

Hur går en undersökning till?

Man får sitta i en särskild gynstol medan gynekologen tittar och känner försiktigt på både utsidan och insidan av underlivet. Men besöket hos gynekologen innebär inte alltid att man gör en undersökning. Om man till exempel har mensbesvär räcker det oftast med att man pratar.

Vad kan man få hjälp med?

Allt som rör sjukdomar eller besvär i underlivet. Gynekologer tar även cellprov och prover som visar om man har någon könssjukdom. De hjälper också till att ta reda på hur långt kommen en graviditet är.