Det här är 1,6 miljonerklubben

Vi vill att alla kvinnor ska ha bästa tänkbara livskvalitet och hälsa! Vår inre och vår yttre hälsa hör ihop därför arbetar vi holistiskt och tar upp alla aspekter av hälsa. Mat, motion, kultur och gemenskap. Vi förmedlar kunskap om hjärt- och kärlsjukdomar och andra sjukdomar som drabbar kvinnor. Vi arrangerar också en mängd spännande och roliga aktiviteter. Namnet kommer av att det fanns 1,6 miljoner kvinnor över 45 år i Sverige när föreningen grundades.

 

1,6 miljonerklubben är idag en av landets största kvinnoföreningar och har ca 33 000 medlemmar. Klubben ger ut en tidning, böcker och kalender, håller seminarier om hälsa cirka 20 gånger per år. Dessutom ordnar vi resor, utflykter går på bio, teater och umgås.

 

Vi finns för att

  • sprida objektiv information om kvinnohälsofrågor
  • införa det kvinnliga perspektivet i medicinsk forskning och läkarutbildning
  • verka för bättre vård och för kunskap om förebyggande vård
  • verka för ett holistiskt seende när det gäller kvinnohälsofrågor, kropp och själ hör samman

Vi vill också

  • skapa opinion kring kvinnors hälsofrågor och påverka kvinnorna till att ställa högre krav på dagens hälso- och sjukvård
  • utöva press på politiker och myndigheter och vi vill ha mycket större utrymme i vårddebatten för att därmed skapa förändringar
  • påverka beslutsfattarna inom den offentliga sektorn att ge mera resurser till forskningen om kvinnliga sjukdomar
  • öka kunskapen, både hos kvinnor och medicinsk expertis om de hälsorisker som finns både under och efter klimakteriet.

Medicinsk expertis och samarbetspartner

Vi har ett mycket nära samarbete med medicinsk expertis som granskar vår information till medlemmar och som bidrar med vetskap inom de senaste rönen.

 

Dessutom har vi ett flertal samarbetspartner och utan dem vore inte vår verksamhet möjlig.

Läs mer på