Birgitta Hulter

Specialist inom Klinisk sexologi (NACS). Särskild kompetens inom sexologisk rehabilitering i samband med neurologiska skador och sjukdomar, cancer, reumatiska sjukdomar och andra funktionshinder. Tar emot klienter med allehanda problem i samliv och sexualitet.

 

Bedriver akademisk utbildning i Sexologi vid Karolinska Institutet i Stockholm.

 

Terapeut inom samlevnad, sexualitet, kvinnor, män och par. Använder bl a ACT (Acceptance and Committment Therapy) och psykodrama som metoder.

 

Företag och/eller Organsiation: SESAM AB i Stockholm och Uppsala samt neurologiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, Stockholm.


Distansutbildning

Nu finns distansutbildningar vid Karolinska Institutet!
Sexologiutbildningarna är uppdragsutbildningar, dvs arbetsgivaren betalar.

 

Dessa kurser i Sexologi använder sk "blended learning". Några kursdagar på campus i Solna och övrigt studiearbete via Internet och vår lärplattform, Ping-Pong. Kurserna är poänggivande och sker på avancerad nivå.


Andra språk

Birgitta works in English and German if needed.

SESAM® AB
Samlivsmottagning och kunskapsutveckling För sexuell hälsa och välbefinnande.
Wallingatan 37
111 24 STOCKHOLM
Ringgatan 19 752 17 UPPSALA 


Tel: 0708 662886
www.sexolog.se
birgitta@sexolog.se


Du finner även Birgitta under 

Specialister: ACT-terapeut, Coach (par), Familjeterapi, Parterapeut. 

Områden: Funktionsnedsättning, Relationsproblem, Sexuella övergrepp, Sexlust, Sexmissbruk, Tidig utlösning, Vaginism, Vestbulit,