Välkommen till Lyckologen!
"När relationen, sexualiteten eller hälsan sviktar"

 

Tryter lusten? Har något hänt som förändrat er lust, ork eller förmåga till ett tillfredsställande samliv? Har någon av er drabbats av sjukdom? Behöver ert förhållande ny kraft och energi?

 

Tillsammans för vi samtal om hur ni kan uppnå ett mer närvarande förhållningssätt till intim kommunikation. Vi samtalar om ert nuläge och vad ni vill uppnå. Vi diskuterar tankar, känslor och upplevelser utan förutbestämda mål.

Svårigheter i nära relationer är något som de flesta upplever periodvis. Många önskar lära sig ett bättre sätt att kommunicera för att undvika konflikter och för att stärka sin relation. Därför erbjuder vi samtal speciellt riktade till par.

 

Välkomna!


Vår verksamhet

Vårt team består av relations- och sexualrådgivare samt psykoterapeuter som alla har lång erfarenhet av att möta människor i behov av stöd och som vill utveckla sina relationer och/eller sin sexualitet.

 

Vi samarbetar med Swedish Robotic Surgery Group, SRSG, UroClinic, St Görans sjukhus och UroClinic Sophiahemmet i Stockholm samt Prostata Stiftelsen.


För er som är drabbade av sjukdom

Vi har stor erfarenhet av att arbeta med par där någon av parterna genomgår en kris som är kopplad till olika former av sjukdom. Främst prostata-, bröst- och gynekologisk cancer. Vi arbetar även med andra sjukdomstillstånd som påverkar samlivet.

 

Ibland kan en närstående reagera kraftigare än den som är sjuk. Det är inte lätt att vara den som har störst behov av att prata medan den som är sjuk inte förmår. I en kris kan man befinna sig i olika faser och låsta positioner, vilket gör det svårt att nå varandra. Hos oss får både du som är drabbad av sjukdom och du som är nära anhörig stöd. Vi möter våra klienter för samtal, både enskilt och tillsammans, för att hjälpa er att skapa en ny gemensam plattform.

 

Vi erbjuder naturligtvis även samtal till dig som inte har någon partner.

Kontakt

För tidbokning;

info@lyckologen.se
 

Tel: 070-791 48 44
Besöksadress: Sophiahemmet,
Vallhallavägen 91, Stockholm

 

Medlem i Svensk Förening för Sexologi,
International Society for Sexual Medicine,
European Society for Sexual Medicine

Mottagning både dag och kvällstid.