Mindful People

Kristina Lindgren

Mindful People vill sprida möjligheterna till naturligt avspänt varande och ökat personlig välbefinnande hos alla människor i samhället. Vi delar med oss av mindfulnessorienterade program och metoder till företag, grupper och privatpersoner.

Vi ser att intresset för medvetenhet och närvaro sprider sig och bidrar på sikt stort till människors välbefinnande och hälsa. Mindful People verkar i Sverige och internationellt med mindfulnessorienterade program och kurser. Vi arbetar konstant med att utveckla produkterna.
 

Vi erbjuder följande:

  • MBSR 8-veckorskurser i mindfulnessbaserad stressreduktion
  • Mindfulness Guide Traning – en utbildning för professionella
  • Mindfulness Coaching – individuella utvecklingsprogram
  • Mindfulness in Business – kurser för hälsa mot stress
  • Fortsättningsgrupper mindfulness
  • Psykosyntesterapi
  • Retreater och kortkurser med olika teman
  • Vedic Art kurserKontemplativ dialog – "nonduality sessions" i grupp och individuellt

 

Kristina Lindgren: Driver Mindful People i Sverige och internationellt.

 

Hennes egen första kontakt med meditation och yogapraktiserande började för mer än 20 år sedan. Hon fastnade tidigt för buddhismen och började regelbundet utöva vipassanameditation och hatha yoga. När klienter och grupper började efterfråga meditationsundervisning fann hon att Jon Kabat-Zinns program MBSR(Mindfulnessbaserad stressreduktion) var en mycket passande form för att hjälpa den stressade nutidsmänniskan att leva mindre jagat och bejaka välbefinnandet, det är en programform som även passar nybörjaren såväl som den erfarne meditatören. Kristina brinner för att bidra med att förmedla naturlig vakenhet till många olika målgrupper.

 

Kristina har en karriär bakom sig som civilingenjör i olika roller inom miljövård som konsult och med internationella uppdrag inom FN, OECD och EU. Hennes intresse för människans utvecklingsmöjligheter tog gradvis över och 1995 tog hon steget att utbilda sig till Dipl. Psykosyntesterapeut (Psykosyntesakademin i Stockholm) och startade eget företag som konsult och coach. Har jag byggt på med många utbildningar bl. a MBSR Teacher Trainer, Sama Yoga Teacher Trainer och nu senast gått utbildningen Nondual Teacher Trainer i USA 2011.

Kristina Lindgren 

Mindful People
Ordenstrappan 2, Stockholm

 

 +46 70 361 89 25

kristina@mindfulness.nu

www.mindfulness.nu