Näringsfysiologer

Vad är näringfysiologi?

En näringsfysiolog är specialist på nutrition, näringslära. Ämnet knyter ihop kunskapen om hur kroppen reagerar på olika näringsämnen med människors hälsa och välmående. Det finns två huvudinriktningar: molekylär nutrition som belyser kostens betydelse för uppkomsten av de vanligaste folksjukdomarna, och folkhälsonutrition som ger kunskap om kostintag och hälsa i olika befolkningsgrupper.

Vad gör en näringsfysiolog?

En näringsfysiolog tar fram, tolkar, analyserar, granskar och förmedlar vetenskaplig forskning om kost och hälsa. De kan arbeta inom landsting och kommuner, men även verka som konsulter inom området kost och hälsa.