Diabetesläkare

Vad är en diabetesläkare?

En diabetesläkare är specialiserad på diabetes, en sjukdom som gör att kroppen inte kan tillgodogöra sig energin från glukos eftersom kroppen inte tillverkar tillräckligt med insulin. När man har typ 1-diabetes slutar kroppen producera insulin, och man måste därför behandlas med insulin från första början. Vid typ 2-diabetes har man ett högt blodsockervärde som orsakas av att kroppens celler blivit mindre känsliga för det insulin som kroppen producerar.

Vad gör en diabetsläkare

Diabetesläkare ingår ofta i särskilda team som hjälper diabetiker att äta rätt och att motionera för att förebygga olika följdsjukdomar som till exempel hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.