Anna Greta Almroth Tissari

Jag är diplomerad Doula och Förlossningspedagog.


Som Doula finns jag hos Dig/Er under hela förlossningen. Jag har ett flertal Doulauppdrag bakom mig, är även diplomerad Odis doula och är verksam i Förlossningsgruppen.

 

Jag är även utbildad Förlossningspedagog. Det innbär att jag håller förberedande kurser för föräldrar. Kurserna innehåller både teoretiska och praktiska övningar såsom andning, avslappning och mental träning. Jag erbjuder även enskilda förlossningsförberedande samtal och stödsamtal, då också efter förlossningen.


Vad är en Doula?

En doula är en kvinna som har erfarenhet av förlossningar och är tränad i att ge stöd och information till den födande kvinnan och hennes närmaste under graviditet, förlossning och den första tiden efteråt.

 

En doula har inget medicinskt ansvar, ger inga medicinska råd och hennes roll är tydligt avgränsad i förhållande till personalen på förlossningsavdelningen.

 

Ordet doula kommer från grekiskan och betyder fritt översatt "kvinna som ger omvårdnad". Att kvinnor med erfarenhet från barnafödande hjälper andra kvinnor som föder barn är en urgammal företeelse.

 

I nästan alla tidsepoker och kulturer har det varit såhär. Mycket länge var det självklart att andra kvinnor, förutom barnmorskan, skulle samlas runt den födande kvinnan - för att dela med sig av sin erfarenhet, sin styrka, sitt lugn och sina praktiska kunskaper. Att föda med stöd av en doula är ett sätt att återknyta till den urgamla kvinnotraditionen.

Positiv förlossningsupplevelse

Doulan har en stark tilltro till kvinnans egen förmåga att föda. Hon vet att en positiv förlossningsupplevelse är av största betydelse, inte bara för barn och förälder utan också för samhället i stort. Om förlossningsupplevelsen blir positiv eller ej beror inte så mycket på var man föder, hur lång tid förlossningen tar eller hur mycket smärtlindring man använder. Det beror istället på vilket stöd man får, om man upplever att man blir sedd och respekterad och hur trygg man känner sig i förlossningssituationen.

 

Alla blivande föräldrar har rätt att under förlossningen behandlas med värme och respekt. Detta är förutsättningarna för en god start på föräldraskapet. Doulans mål är att bidra till en förlossningsupplevelse som föräldrarna kan minnas med glädje.

Kontinuitet

Doulans främsta tillgångar och hjälp i hennes roll är hennes lugn, erfarenhet, hennes händer och röst samt den lyhördhet och ständiga närvaro hon har. Doulan försöker skapa en lugn och varm atmosfär som gör de blivande föräldrarna trygga i förlossningssituationen.

 

Doulan finns för föräldrarna - hela tiden.

 

Med vänliga hälsningar

Anna-Greta

Anna Greta Almroth Tissari

0705-705796

almrothtissari@hotmail.com

forlossningsgruppen.se


DOULA

"kvinna som ger omvårdnad"