Storstockholms Diabetesförening, SSDF, är en ideell förening med cirka 4 500 medlemmar. Föreningen är religiöst och politiskt obunden.

 

Syfte och mål

Vårt syfte är att förändra samhället på områden viktiga för barn och vuxna med diabetes och att främja och stärka den livsviktiga egenvården. Vårt mål är att förbättra situationen för alla med diabetes i Stockholms län och att minska sjukdomens konsekvenser. Det gör vi i huvudsak genom att:

  • Påverka politiker, tjänstemän och vården, läs mer under toppfliken Samhällspåverkan
  • Arrangera utbildningar i egenvård
  • Sprida viktig information om vardagen med diabetes, bland annat genom vår tidning Leva med diabetes.

Vi välkomnar alla med diabetes och deras anhöriga som medlemmar!

 

Vi kan vardagen med diabetes!


Diabetes - en folksjukdom

Diabetes mellitus är inte en sjukdom utan flera. Gemensamt för all diabetes är för hög sockernivå i blodet. Utan god behandling och egenvård ger det skador på bland annat ögon, fötter, njurar och hjärtakärl.

 

Diabetes är en allvarlig sjukdom men innebär inte att det är slut med det goda livet. Med nya bättre läkemedel, behandlingar och möjlighet till egenvård, har komplikationer av både typ 1- och typ 2-diabetes minskat kraftigt de senaste åren.

 

Typ 1-diabetes kräver insulinbehandling hela livet. Vid typ 2-diabetes kan det till en början räcka med omläggning av matvanor och mer fysisk aktivitet, senare kombinerat med tablettbehandling och längre fram eventuellt insulinbehandling.

 

Vad som orsakar diabetes är fortfarande inte helt känt. Det man vet är att det är en kombination av arv och miljö. Forskningen på området är intensiv.

 

A och O vid diabetes är en bra blodsockerkontroll. Det är inte en garanti mot skador men minskar riskerna betydligt. Mycket viktigt är också blodtrycks-, blodfetts- och viktkontroll.

 

Man brukar säga att egenvård är 90 procent av all vård vid diabetes. Att man kan göra så mycket själv för att förbättra sin hälsa upplever många som väldigt positivt eftersom det ger stort utrymme för kontroll och egna insatser. Andra uppfattar samma faktum som ett oönskat och betungande ansvar. De flesta har nog haft känslor av båda slagen.

Kontakta SSDF

Storstockholms Diabetesförening

Torsgatan 8

111 23 Stockholm

 

Tel: 08-654 00 40

Fax: 08-654 80 20

info@ssdf.nu

www.ssdf.nu