Övriga nätportaler

Denna sidan är väldigt lik en vanlig länklista men vi tycker det är viktigt att förmedla vidare till andra potaler på nätet. Det är stora ochsmå informationsportaler som kan komma till nytta.


Alternativmedicin

Alternativmedicin är en guide över terapeuter och företag, som alla har alternativmedicin som gemensam nämnare.

alternativmedicin.se


Psykologiguiden

Psykologiguiden är en webbplats om psykologi vars huvudsyfte är att sprida kunskap om psykologi till allmänheten. 

psykologiguiden.se

Statens Folkhälsoinstitut

Statens folkhälsoinstitut är en myndighet under socialdepartementet. Vi är nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier, att följa upp och utvärdera folkhälsopolitiken.

fhi.se


Vårdguiden

Vårdguiden informerar om vård, hälsa och omsorg i Stockholms län. Vårdguiden finns på nätet, som telefontjänst och som tidning för dig som bor i länet. 

vardguiden.se