Utmattningsdepression

Utmattningssyndrom uppstår ofta som reaktion på långvarig stress. Ibland beror det på situationen på jobbet. Men även långvarig arbetslöshet eller svårigheter i privatlivet, kan spela in. Man får ofta både fysiska och psykiska symtom och insjuknandet föregås ofta av ett eller flera stressrelaterade besvär under en längre period, exempelvis sömnstörningar, hjärtklappning, yrsel och koncentrationssvårigheter.

 

Insjuknandet kommer ofta smygande, men kan ibland vara så dramatiskt att man upplever att man går in i väggen. I den situationen kan man till exempel få svårt att orientera sig, svårt att göra vanliga saker som till exempel att låsa upp en dörr, bli förvirrad, känna stark ångest och få svår yrsel.