Relationsproblem

När man lever i en parrelation eller i en familj uppstår ofta olika problem. Man kanske drar åt olika håll, är missnöjd med något eller svartsjuk på ett syskon eller på sin partner. Många upplever också att partnern inte förstår vad de säger.

 

Många löser problemen genom att gå i terapi för att få större förståelse för sig själv och andra

Vi rekommenderar