Mindfulness

Det engelska ordet mindfulness översätts ofta till medveten närvaro. Att vara medvetet närvarande är ett sätt att förhålla sig som går ut på att leva i större medvetenhet om sig själv och det som finns i just denna stund, i nuet. Människor som tränat sig i att vara i nuet säger ofta att de hittat en rofylld kontakt med sig själva.