Mia Lundin

"Kvinnorna ska inte längre behöva acceptera att vid en viss tid i livet befinna sig i enkänslomässig berg- och dalbana utan synligt slut. Jag vet hur enkelt problemen kan lösas. Nu är det dags för de svenska kvinnorna att upptäcka möjligheterna."

 

Hormonspecialisten Mia Lundins utgångspunkt är att kvinnor som lider av hormon-relaterade problem måste tas på allvar. Hon har utvecklat en metod som inkluderar hela processen från analys och diagnos av den hormonella balansen till behandling av eventuella rubbningar. Hon driver sin egen klinik i Santa Barbara, baserad på den metod hon utvecklat.

 

Genom att få hjälp att identifiera ditt näringsbehov, reducera stress, göra livsstils-förändringaroch tillföra bioidentiska hormoner, för att återställa hormonbalansen och balansen av signalsubstanser, kan du som kvinna få tillbaka ditt liv. Denna föreläsning kommer att repetera en del av tidigare föreläsningar men också presentera en hel del ny information.


Om Mia Lundin

Mia Lundin är en sk Certified Registered Nurse och Nurse Practitioner med specialistutbildning inom gynekologi och obstetrik. Det kan närmast översättas till legitimerad sjuksköterska och barnmorska.

 

Mia examinerades som sjuksköterska från Ugglevikens skola i Stockholm och flyttade därefter till USA där hon fortsatte sina studier och examinerades som legitimerad barnmorska vid Harbor UCLA Medical Center i Los Angeles. Hon har varit verksam i över 18 år och är specialiserad inom behandling av hormonella rubbningar som PMS, postpartum depression, övergångsbesvär och klimakteriebesvär. Hon har även gedigen kunskap om vilken effekt hormonella fluktuationer har på hjärnans biokemi.

Mia Lundin är grundare till kliniken The Center for Hormonal & Nutritional Balance Inc. i Santa Barbara, Kalifornien. Där praktiserar Mia sk funtionsmedicin.

 

Funktionsmedicin innebär att man försöker återställa funktionen hos organ eller biokemiska processer i kroppen innan obalansen manifesterat sig i en sjukdom.

 

Funktionsmedicinen (med ursprung i USA omkring 1994) skiljer sig från den traditionella allopatiska medicinen genom att vara orsaksinriktad i stället för symtomdämpande. Den har en holistisk syn som uppmuntrar till tvärvetenskaplig kunskap och samarbete mellan läkare, tandläkare och olika slags alternativa terapeuter.

 

Inom denna del av hälsovården används laboratorieutvärderingar och ett tidigt ingripande för att förbättra fysiologisk, emotionell/kognitiv och fysisk funktion. Man intresserar sig för personens individuella biokemiska balans, omgivande miljö och den egna erfarenheten av hälsotillståndet. Det finns inget sätt eller medel som stämmer för alla.