Hormoner

Kroppens hormonsystem består av flera körtlar som bildar signalämnen, så kallade hormoner. De transporteras med hjälp av blodet och når hela kroppen. Hormonerna påverkar bara bestämda celler, så kallade målceller, som sedan reagerar på ett förutbestämt sätt.

 

Hormoner styr till exempel ämnesomsättningen, salt- och vattenbalansen, könsmognad, sexualdrift och fortplantning.

Vi rekommenderar