Beroende/Missbruk

Begreppet beroende används ofta när någon inte längre klarar av att styra över sitt intag av alkohol, narkotika eller vissa läkemedel. Ett beroende kan börja med att man försöker döva känslor som ångest och nedstämdhet, eller att man söker spänning i tillvaron. Beroende innebär att hjärnan kidnappas av drogen på ett sånt sätt att den förändras och man kan inte längre styra intaget med hjälp av sin vilja.

 

Missbruk är när någon upprepade gånger ställer till det för sig på grund av en drog eller ett beteende. Han eller hon kanske utsätter sig själv och andra för fara genom att köra rattfull, komma för sent till jobbet på grund av bakfylla eller väljer alkoholen eller drogen framför sin relation. Ett missbruk går oftast att bryta genom att man får klart för sig vilka negativa konsekvenser det leder till. Ett beroende är betydligt allvarligare och svårare att ta sig ur.

 

I dag talar man också om sex-, spel-, shopping- och sockerberoende. Tillstånden liknar delvis, men inte helt, beroende av alkohol och läkemedel. Men i dessa fall är det mer befogat att tala om missbruk än beroende.